Relacje inwestorskie

Wybrane informacje finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE
(tys. zł)
II kw. 2011 r. III kw. 2011 r.**
Przychody ze sprzedaży 768 1 021
EBITDA 358 318
Amortyzacja 1 6
Zysk/strata na sprzedaży 394 313
Zysk z działalności operacyjnej 357 312
Zysk brutto 356 297
Zysk netto 287 237
Kapitał (fundusz) podstawowy 100 100
Kapitał (fundusz) własny 938 1 172
Suma bilansowa 1 264 1 488
Liczba akcji/udziałów* 1 176 470 1 176 470
Zysk na jedną akcję 0,24 0,20
Wartość księgowa na akcję 0,79 0,99


Źródło: Emitent

* liczba akcji uwzględnia 176 470 akcji serii B, które zostały zarejestrowane 11 sierpnia 2011 r.

** dane szacunkowe, nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta

Socializer Copyright by Socializer 2011.
All rights reserved.
Socializer ul. Racławicka 95
02-634  Warszawa
Znajdź nas na Facebooku! Znajdziesz nas w Google+ Do góry