Relacje inwestorskie

Informacje podstawowe

Nazwa (firma): Socializer Spółka Akcyjna
Kraj: Polska
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Racławicka 95, 02-634 Warszawa
Numer KRS: 0000380389
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 142845026
NIP: 521-359-68-35
Telefon: +48 (22) 245 31 22, kom. +48 602 450 979
Fax: +48 (22) 250 15 37
Poczta e-mail: info@socializer.pl
Strona www: relacjeinwestorskie.socializer.pl
Socializer Copyright by Socializer 2011.
All rights reserved.
Socializer ul. Racławicka 95
02-634  Warszawa
Znajdź nas na Facebooku! Znajdziesz nas w Google+ Do góry