Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Data Numer Temat Treść
2014-07-24 EBI 16/2014

Wykluczenie akcji Emitenta z alternatywnego systemu obrotu

więcej
2014-07-10 EBI 15/2014

Komunikat KNF w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji

więcej
2014-07-10 EBI 15/2014

Komunikat KNF w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji

więcej
2014-06-30 EBI 14/2014

Korekta załącznika do raportu nr 13/2014 - Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2013 rok

więcej
2014-06-27 EBI 13/2014

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2013 rok

więcej
2014-06-27 EBI 13/2014

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2013 rok

więcej
2014-06-10 ESPI 11/2014

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w NWZ

więcej
2014-06-09 EBI 12/2014

Uchwały podjęte przez NWZ spółki w dniu 6 czerwca 2014 r.

więcej
2014-06-02 EBI 11/2014

Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2013 rok

więcej
2014-05-15 EBI 10/2014

Raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

więcej
2014-05-06 EBI 9/2014

Uchwały podjęte przez NWZ spółki w dniu 30 kwietnia 2014 r.

więcej
2014-05-06 ESPI 11/2014

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w NWZ

więcej
2014-04-03 EBI 8/2014

Ogłoszenie zamiaru nabycia akcji spółki Socializer S.A. w drodze przymusowego wykupu

więcej
2014-03-20 ESPI 10/2014

Wykaz Akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19.03.2014 r. posiadali co najmniej 5%udziałów w głosach

więcej
2014-03-20 EBI 7/2014

Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej

więcej
2014-02-20 ESPI 9/2014

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 marca 2014 r. wraz z projektami uchwał

więcej
2014-02-20 EBI 6/2014

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 marca 2014 r. wraz z projektami uchwał

więcej
2014-01-28 ESPI 8/2014

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 95% udziału w liczbie głosów

więcej
2014-01-28 ESPI 7/2014

Zawiadomienia o zejściu poniżej progu 5% udziału w głosach Emitenta

więcej
2014-01-27 ESPI 6/2014

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach SOCIALIZER S.A.

więcej
2014-01-27 ESPI 5/2014

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 90% udziału w liczbie głosów

więcej
2014-01-24 ESPI 4/2014

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Socializer S.A.

więcej
2014-01-24 ESPI 3/2014

Zawiadomienia o zejściu poniżej progu 5% udziału w głosach Emitenta

więcej
2014-01-24 ESPI 2/2014

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Socializer S.A.

więcej
2014-01-22 EBI 4/2014

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

więcej
2014-01-17 EBI 3/2014

Sprzedaż akcji na rzecz inwestora branżowego

więcej
2014-01-09 ESPI 24/2014

Zawiadomienie o transakcji na akcjach Socializer S.A.

więcej
2014-01-08 EBI 2/2014

Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii G

więcej
2014-01-02 EBI 1/2014

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS

więcej
2013-11-27 EBI 20/2013

Korekta raportu bieżącego nr 13/2013 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS

więcej
2013-11-25 EBI 19/2013

Rejestracja zmian w Statucie Spółki

więcej
2013-10-24 ESPI 23/2013

Zarząd Spółki Socializer S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23.10.2013 r. posiadali co najmniej 5% udział w głosach

więcej
2013-10-24 EBI 17/2013

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 października 2013 roku

więcej
2013-09-26 EBI 16/2013

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

więcej
2013-04-09 EBI 15/2013

Podpisanie listu intencyjnego

więcej
2013-07-18 EBI 13/2013

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS

więcej
2013-07-17 ESPI 21/2013

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Socializer S.A.

więcej
2013-07-17 ESPI 20/2013

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 10%

więcej
2013-07-11 ESPI 19/2013

Informacja od akcjonariuszy o udziale w głosach w Spółce Socializer S.A.

więcej
2013-07-01 ESPI 18/2013

Wykaz Akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26.06.2013 r. posiadali co najmniej 5%udziałów w głosach

więcej
2013-06-27 EBI 12/2013

Informacja o wypłacie dywidendy

więcej
2013-06-27 EBI 11/2013

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2013 roku

więcej
2013-06-05 EBI 10/2013

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej
2013-05-28 EBI 8/2013

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.06.2013 r. wraz z projektami uchwał

więcej
2013-05-14 EBI 6/2013

Zmiana daty przekazania raportu rocznego za 2012 r.

więcej
2013-04-22 EBI 4/2013

Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii F

więcej
2013-04-17 ESPI 15/2013

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Socializer S.A. osób posiadających stały dostęp do informacji poufnych

więcej
2013-03-26 ESPI 14/2013

Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 10%

więcej
2013-03-26 ESPI 13/2013

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 33% oraz o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1%

więcej
2013-03-26 ESPI 12/2013

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1%

więcej
2013-03-26 ESPI 11/2013

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 10%

więcej
2013-03-26 ESPI 10/2013

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1%

więcej
2013-03-26 ESPI 9/2013

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Socializer S.A.

więcej
2013-02-21 ESPI 8/2013

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Socializer S.A. Członka Rady Nadzorczej oraz przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów

więcej
2013-02-04 ESPI 7/2013

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Socializer S.A.

więcej
2013-01-15 ESPI 6/2013

Zawiadomienie o zmianie udziału w liczbie głosów ogółem.

więcej
2013-01-14 ESPI 5/2013

Zawiadomienie o zmianie udziału w liczbie głosów ogółem.

więcej
2013-01-14 ESPI 4/2013

Zawiadomienie o zmianie udziału w liczbie głosów ogółem

więcej
2013-01-14 EBI 2/2013

Szacunkowe wybrane dane finansowe za 2012 r.

więcej
2013-01-08 ESPI 3/2013

Zawiadomienie o zmianie udziału w liczbie głosów ogółem - korekta

więcej
2013-01-08 ESPI 2/2013

Zawiadomienie o zmianie udziału w liczbie głosów ogółem.

więcej
2013-01-08 EBI 1/2013

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

więcej
2013-01-07 ESPI 1/2013

Zawiadomienie o zmianie udziału w liczbie głosów ogółem.

więcej
2012-12-28 EBI 43/2012

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS - korekta

więcej
2012-12-28 EBI 42/2012

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS

więcej
2012-10-31 EBI 40/2012

Zawarcie umowy objęcia akcji i umów przyrzeczonych nabycia udziałów

więcej
2012-10-31 EBI 39/2012

Treść uchwał podjętych na NWZA Socializer w dniu 30.10.2012 r. oraz przerwa w obradach NWZA

więcej
2012-10-25 EBI 38/2012

Treść uchwał podjętych na NWZA Socializer w dniu 24.10.2012 r. oraz przerwa w obradach NWZA

więcej
2012-10-16 EBI 37/2012

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii D

więcej
2012-10-11 EBI 36/2012

Emisja akcji w ramach kapitału docelowego

więcej
2012-10-10 EBI 35/2012

Wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D

więcej
2012-10-01 EBI 34/2012

Informacja w sprawie listu intencyjnego

więcej
2012-09-25 EBI 33/2012

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Socializer Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

więcej
2012-09-13 EBI 32/2012

Informacja zgodnie z "Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect"

więcej
2012-09-13 EBI 31/2012

Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii D

więcej
2012-07-12 EBI 29/2012

Rejestracja zmiany Statutu Spółki w KRS

więcej
2012-07-12 EBI 28/2012

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS

więcej
2012-06-30 EBI 27/2012

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

więcej
2012-06-30 EBI 26/2012

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2012 roku.

więcej
2012-06-26 EBI 25/2012

Zawarcie umowy inwestycyjnej i umowy przedwstępnej nabycia udziałów

więcej
2012-06-18 EBI 24/2012

Informacja w sprawie listu intencyjnego

więcej
2012-06-12 EBI 22/2012

Zmiana daty przekazania raportu rocznego za 2011 r.

więcej
2012-06-01 EBI 21/2012

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2012 r. wraz z projektami uchwał

więcej
2012-05-28 EBI 20/2012

Podpisanie porozumienia z domami mediowymi

więcej
2012-04-19 EBI 18/2012

Nabycie własności udziałów spółki 10k Media Sp. z o.o.

więcej
2012-04-17 EBI 17/2012

Podpisanie listu intencyjnego

więcej
2012-03-21 EBI 16/2012

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 marca 2012 roku.

więcej
2012-02-21 EBI 15/2012

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

więcej
2012-02-17 EBI 14/2012

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C Socializer S.A. i zakończenie notowań PDA

więcej
2012-02-14 EBI 12/2012

Wstępna informacja o wynikach finansowych SOCIALIZER S.A. za 2011 rok - podniesienie prognozy - KOREKTA

więcej
2012-02-14 EBI 11/2012

Wstępna informacja o wynikach finansowych SOCIALIZER S.A. za 2011 rok - podniesienie prognozy

więcej
2012-01-26 EBI 10/2012

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

więcej
2012-01-26 EBI 9/2012

Informacja o transakcjach Członka Rady Nadzorczej

więcej
2012-01-24 EBI 8/2012

Informacja o zmianach udziału w głosach osób mających dostęp do informacji poufnych w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego

więcej
2012-01-19 EBI 7/2012

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

więcej
2012-01-17 EBI 6/2012

Informacja o transakcjach na akcjach i zmianie udziału w głosach

więcej
2012-01-13 EBI 5/2012

Podpisanie umowy inwestycyjnej - wejście inwestora branżowego

więcej
2012-01-13 EBI 4/2012

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań PDA serii C

więcej
2012-01-12 EBI 3/2012

Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C spółki SOCIALIZER S.A.

więcej
2012-01-03 EBI 2/2012

Wniosek o wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu

więcej
2012-01-03 EBI 1/2012

Uzyskanie dostępu do systemu EBI

więcej
Socializer Copyright by Socializer 2011.
All rights reserved.
Socializer ul. Racławicka 95
02-634  Warszawa
Znajdź nas na Facebooku! Znajdziesz nas w Google+ Do góry